ÅRSMØTE 2024 vil bli avholdt mandag 11. mars kl 19.00 i Kafé Kurt på PLASSEN - 


Saker til årsmøtet må være styret ihende innen 20. februar.

Innkalling kommer senere.

Styret