INNKALLING
ÅRSMØTE
CAP CLARA SMÅBÅTHAVN SA

Sted: Kafé Kurt, Plassen
Dato: Mandag 6. mars 2023
Tid: kl. 19:00-20:00



SAKSLISTE:

1. Godkjenning av innkalling
2. Konstituering
3. Styrets orientering til Årsmøtet 2022
4. Godkjenning av regnskap 2022
5. Godkjenning av prisliste og budsjett for 2023
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
7. Valg

Etter årsmøtet blir det en gjennomgang av småbåthavnas nye administrasjonssystem, HavnaMi, som alle medlemmer har tilgang til.

mvh

1464098255578_CCLOGO.png

Halvard Fiksdal