FacebookInstagramDel

Om Cap Clara Småbåthavn SA

Molde Småbåtforening (stiftet 1961) ble i 2010 omdannet til et samvirkeforetak, samtidig som vi skiftet navn til Cap Clara Småbåthavn SA.


Vi disponerer 255 båtplasser idyllisk beliggende på Cap Clara, like ved badeplassen og rekreasjonsområdet Kringstadbukta i Molde, godt skjermet for vind fra nord og sør-vest. I havna har vi klubbhus med verksted og toalett, slip og muligheter for vinteropplagsplass.


Alle brygger med unntak av 7 har tilgang på vann. Det er lagt frem landstrøm til brygge 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Alle medlemmer må regne med å bli kalt inn til dugnadsarbeid. Innkalling sendes ut på mail.


om-cap-clara-parkering.jpgom-cap-clara-langtidslagring.jpg

om-cap-clara-parkering.jpg

Kontortid

Hver tirsdag i båtsesongen (fra midten av april (i 2024 fra 9. april) og ut september untatt juli mnd.) vil klubbhuset være betjent mellom kl. 18-19. Dette er tidspunktet til f.eks å hente nøkkel til bryggene.


Langtidslagring

Alle båter som står på land i mer enn 10 måneder i kalenderåret må betale "årsopplag", se prislisten. Registrerte båtvogner som står på Cap Clara om sommeren må betale for "sommeropplag av båtvogn", se prislisten.


Parkering

Det har vært brukt mye tid og penger på å få ryddet område rundt havna slik at vi har fått mange flere parkeringsplasser.


Vi henstiller alle medlemmer til å bruke fornuften ved parkering slik at området rundt bryggeporter og molo til brygge 6 er tilgjengelig i best mulig grad.


"Langtidsparkering" av biler må skje slik at det er fornuftig for hele havna og dens bruk.


HUSK Å MERKE HENGER TYDELIG MED NAVN OG TELEFONNUMMER!