FacebookInstagramDel

Styret

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 2022 og deretter konstituert på styremøte:


Styret



Styreleder:Petter Rindarøy901 09 973
Valgt for 1 år
StyremedlemTrond Strømmen992 16 960SekretærValgt for 2 år
StyremedlemTrond Storebø918 29 501HavnesjefValgt for 2 år
StyremedlemAsbjørn Flusund404 13 737StrømansvarligValgt for 1 år
StyremedlemGeir A. Kristoffersen414 28 042
Ikke på valg
NestlederHalvard Fiksdal901 14 804Kjøp/salg/leieIkke på valg
StyremedlemErik Lange Folke-Olsen901 73 070
Valgt for 2 år
VaramedlemSvein Bråthen970 89 852
Valgt for 1 år
VaramedlemThomas Urdshals473 09 892
Valgt for 1 år